Image

Interview online – business ethics

Register on our portal, whether you are a candidate or a company, that is, an employer. Also, for our famous clients we can organize an interview or a business conversation by ONLINE video conference. Based on many years of experience in employment mediation and analysis of parameters that influence the correct and successful selection of candidates for a specific position, pored:

  • Nivoa obrazovanja i kvalifikacija
  • Radnog iskustva
  • Radnih karakteristika
  • Motivacionog pisma
  • Jasno prestavljene radne biografije -CVa
  • Dobrih rezultata na testovima ukoliko su predvidjeni u proceduri predselekcije i selekcije

Veoma je važno da se obavi razgovor sa kandidatom u realnom ambijentu, odnosno,u vašem offisu u kompaniji ali smatramo da je intervju odnosno razgovor sa kandidatom ONLINE video konferencijom.

Naravno, ovo isto važi i za kandidata.

Na taj način, uz sve ostale predhodne parametre , formirate završni utisak koji se odnosi na poslovnu etiku komuniciranja i ponašanja.