Bojana

Osnovne informacije

 • Godine starosti
  28
 • Pol
  Ženski
 • Iskustvo
  Bez iskustva
 • Jezici
  Engleski, Drugi ...

Obrazovanje

Filozofski fakuktet Univerziteta u Beogradu,

2020
Master studije,smer: Klinička psihologija

Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

2015 - 2020
Klinička psihologija

Šesta Beogradska gimnazija

2011 - 2015
društveno-jezički smer

Radno iskustvo

Administrator internet podrške

Laguna i Delfi knjižare

Održavanje individualnih i grupnih savetodavnih razgovora sa zaposlenima.

Saradnik

Malo pozorište ,,Duško Radović’’

Kreiranje planova, realizacija i evaluacija dečijih radionica (predškolski i školski uzrast), kao i propratnih aktivnosti.

VOLONTERSKO ISKUSTVO 2020 - 2021 – Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu – član kancelarije za onlajn psihološku prvu pomoć u Savetovalištu za adolescente i mlade 2019 – Udruženje korisnika psihijatrijskih usluga ,,Duša“ - moderator diskusionih predavanja u saradnji sa ostalim volonterima; učesnik u radionicama i aktivnostima koje imaju za cilj unapređenje kvaliteta života korisnika 2019 – MUP RS, Nacionalni centar za kriminalističku forenziku - pohađanje predavanja i praktičnih radionaica u okviru Odseka za forenzičko-psihološke analize i veštačenja i poligrafska ispitivanja 2016 – Centar za integraciju mladih - učešće u Programu obrazovanja čiji je cilj uključivanje dece i mladih iz neformalnih naselja u formalni proces obrazovanja.

Dodatna znanja i veštine

2019 – Psihopraxum Skills, Zlatibor - Naučno-praktična konferencija namenjena sticanju teorijskog i praktičnog znanja iz oblasti kliničke i forenzičke psihologije
2016 - 2017 – Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu - konstrukcija testa za merenje empatije; formulisanje teorijskog okvira, pilot istraživanje, validaciono terensko testiranje, utvrđivanje psihometrijskih karakteristika testa
Engleski jezik- B2
Italijanski jezik – A1
Rad na računaru
Poznavanje teorijskih i praktičnih osnova Racionalno emotivno bihejvioralne terapije (REBT)

Radne karakteristike

Otvorenost i adaptibilnost, Saradljivost, Razvijene veštine usmene i pisane komunikacije, Sposobnost za timski, ali i individualni rad, Organizacione sposobnosti, Psihološka evaluacija, Empirijsko istraživanje

Studije psihologije su bile okidač koji je najavio početak mog interesovanja za
unapređenje kvaliteta života pojedinca, te zajednice u kojoj živim i razvijam se.
Motiviše me rad u kolektivima koji u fokus svog delanja stavljaju autentično
sazrevanje pojedinca, te generišu potencijal da (značajno) doprinesu njegovom
ličnom boljitku i blagostanju.