Dina

Osnovne informacije

 • Godine starosti
  36
 • Pol
  Ženski
 • Iskustvo
  2 godine
 • Jezici
  Engleski

Obrazovanje

Fakultet politickih nauka

2014
Doktorantkinja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Fakultet politickih nauka

2014
Master politikolog za međunarodne poslove.

Tema završnog rada: "Uticaj etničkih sukoba na pojavu terorizma - slučaj Libana"

Fakultetu za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove.

2012
Diplomirani ekonomista.

Diplomski rad na temu: "Zaštita dece kroz međunarodne izvore prava"

Radno iskustvo

aktivistkinja udruženja za zaštitu i prava životinja

01/01/2017
"Sloboda za životinje"

savetnica za zaštitu i etički pristup životinjama

Adminstrativna radnica

01/01/2014
DOO "KOPLAS PRO"

zaposlena u DOO "KOPLAS PRO" na finansijskim i opštim administrativnim poslovima

Realizator telefonskog marketinga

01/01/2011 - 01/01/2013
"Imperial euro group" d.o.o.

Telefonski marketing

Dodatna znanja i veštine

"Ekološke posledice stočnog uzgoja i genetički modifikovanih biljaka", VIII Kongres Ishrana budućnosti - pozitivna recenzija, objavljivanje po završenom Kongresu
"Prekomerna eksploatacija životinja kao uzrok gladi u svetu", Zbornik radova Liderstvo i menadžment: Integrisane politike istraživanja i inovacija, LIMEN 2017
"Singerov princip jednakosti kao temelj moderne bioetike", - Godišnjak Fakulteta političkih nauka, pozitivna recenzija, čeka se objavljivanje
"Etnički sukobi u Libanu", Vojno delo 5/2015 (2015), 7-18
"Dečji rad kroz međunarodne izvore prava", Zbornik radova Nova naučna edukativna misao 2/2014 (2014), 89-96
"Kvalifikacija situacije u Iraku", Zbornik radova Nova naučna edukativna misao 3/2013 (2013), 183-194
2014: Sertifikat Regionalne škole ljudskih i manjinskih prava u organizaciji Centra za međunarodne i sigurnosne studije Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
"Dnevnik", rubrika: ekologija, datum: 26.04.2018. štampano izdanje: "Vivisekcija planete Zemlje", povodom Međunarodnog dana oglednih životinja /prilog na upit/
"Dnevnik", rubrika: ekologija, datum: 05.04.2018. štampano izdanje: "Zbog paradoksa više štetnih gasova - uloga industrijskog uzgoja životinja u klimatskim promenama" /prilog na upit/
Rad na računaru (MS Office, Internet, Adobe Premiere)