Jelena

Osnovne informacije

 • Godine starosti
  31
 • Pol
  Ženski
 • Iskustvo
  2 godine
 • Jezici
  Engleski

Obrazovanje

Zavod za Socijalnu i Djeciju Zaštitu Crne Gore

2018
Licencirani Socijalni Radnik

Master studije, Univerzitet Beograd, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehaibilitaciju

2016-2018
Defektologija

Modul: Prevencija i tretman poremećaja ponašanja

Postdiplomske specijalističke akademske studije, Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka,

2012-2015
Socijalna politika i socijalni rad

Srednja škola ,,Ivan Goran Kovačić’’, Herceg Novi

2008-2012

Osnovna škola ,,Dašo Pavičić”, Herceg Novi

2002-2008

Radno iskustvo

Služba za djecu, mlade, odrasla i stara lica, Voditelj slučaja

Centar za socijani rad Herceg Novi,
Reverse Mentorship Program ,,Trizma” Beograd

Socijalni radnik,

Pripravnički staž DOO ,,Mihajlović”, Herecg Novi

Honorarni posao na turističkom brodu “Petar”, Herceg Novi Booking (July - September)

Booking

Turistički brod ,,Petar”, Herceg Novi

Volonter

NVO ,,Roditelji”, Podgorica

Pomoć pri učenju djeci iz socijalno ugroženih porodica

Praksa u Centar za socijalni rad, Herceg Novi

Konobar i šanker

Lounge bar ,,Špina”, Herceg Novi

Dodatna znanja i veštine

Rad na racunaru- Microsoft Office Package