Lidija

Osnovne informacije

 • Godine starosti
  44
 • Pol
  Ženski
 • Iskustvo
  Više od 10 godina
 • Jezici
  Engleski

Obrazovanje

University for Peace (UPEACE) – UN Mandated, UPEACE ECPD Regional Institute for Development Studies – Skopje, North Macedonia

2013

Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

2009

Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

2006-2009

Radno iskustvo

Asistent profesora

ALFA Univerzitet

Asistent profesora(Menadžment i Marketing)

Univerzitet Metropolitan

Naučni saradnik

The University for Peace established by the United Nations (UPEACE), ECPD Belgrade, Serbia

Oblast istraživanja: Međunarodno poslovanje i menadžment

Vanredni profesor

LCC International University, Klaipeda, Lithuania Department of International Business Administration

Vanredni profesor i voditelj moduladoktorskih nauka

The University for Peace established by the United Nations (UPEACE), ECPD Belgrade, Serbia and ECPD Regional Institute for Development Studies – Skopje, North Macedonia

Vanredni profesor

The University for Peace established by the United Nations (UPEACE), ECPD Belgrade, Serbia

Profesor prakse, biznisa i e-sporta

Carolina University, Winston-Salem, North Carolina (NC), USA