Maja

Osnovne informacije

 • Pol
  Muški
 • Iskustvo
  Više od 10 godina
 • Vozačka dozvola
  B
 • Jezici
  Engleski, Ruski

Obrazovanje

Fakultet političkih nauka

2004 - 2011

Beogradska poslovna škola

1999 - 2004

Ekonomska škola

1994-1998

Radno iskustvo

Edukant u psihoterapiji

Telefonski savetnik

Nacionalna SOS linija za žene koje su doživele nasilje, Centar za zaštita odojčadi, dece i omladine, Beograd

Socijalni radnik

Migranti, maloletnici - Dom bez roditeljskog staranja "J.J. Zmaj" Beograd

Telefonski savetnik

Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine, Beograd

Međunarodna linija za pomoć deci NADEL

Stažista

Dom za decu bez roditeljskog staranja "Drinka Pavlović", Beograd

Vođa radionice

Centar za društvene preventivne aktivnosti GRiG, Beograd

Socijalni radnik

Centar za integraciju mladih, Drop In Center, Beograd

Projektni asistent nevladine organizacije

Post Pessimists, Beograd

Aktivista i član Upravnog odbora

Beograd PostPesimisti

Volonterski rad kao vođa radionice

Dom za decu bez roditeljskog staranja "Drinka Pavlović" , "J.J. Zmaj" i Institut za obrazovanje dece i omladine, Beograd

Asistent organizacije omladinskih kampova za ljudska prava u Tekiji

Centar za ljudska prava, Beograd

Volonter

Centar za volonterski rad i pomoć "Duga" Beograd

Dodatna znanja i veštine

Engleski jezik- napredni nivo
Ruski jezik- osnovni nivo
Napredno znanje MS Office; Adobe Creative Suite; Microsoft Windows
Vozačka dozvola B kategorije
Obuka za trenere "Razumevanje konflikta"
Kurs "Nenasilna komunikacija" Nada Ignjatović Savić
Edukativni seminar "Upravljanje stresom, komunikacija i timski rad u asistiranom radu"
Edukativne/psihološke radionice
"Rodna i ljudska prava"