Nemanja

Osnovne informacije

 • Godine starosti
  45
 • Pol
  Muški
 • Iskustvo
  Više od 10 godina
 • Jezici
  Turski

Obrazovanje

Evropski univerziztet Beograd

1996-2000

Radno iskustvo

HR Administrator

03/15/2021
Secut doo Beograd

Kompletno vođenje kadrovske službe Izrada Ugovora o radu Kontrola podataka zaposlenih u Centralnom registru Saradnja sa PIO Fondom i RFZO Fondom Kontrola ličnih podataka zaposlenih - izrada raznih potvrda o zaradi, zaposlenju, obrasci banaka Korišćenje softvera ASW i ERM Izveštaj na osnovu Zakona o rodnoj ravnopravnosti

HR Manager

03/15/2018 - 03/14/2021
G2 Falocn 2017 doo Beograd

Kompletno vođenje kadrovske službe Izrada Ugovora o radu Izrada Ugovora o privremeno povremenim poslovima Izrada Ugovora o dodatnom radu Izrada Ugovora o delu Izrada statističkih izveštaja prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje Izrada statističkih izveštaja za GU Grada Beograda - sekor statistike Saradnja sa PIO Fondom i RFZO Fondom Kontrola ličnih podataka zaposlenih - izrada raznih potvrda o zaradi, zaposlenju, obrasci banaka Kontrola podataka zaposlenih u Centralnom registru Korišćenje Malog poslovnog programa - MPP - Živojina Žujovića 14, 11050 Beograd

HR Manager

06/01/2011 - 03/14/2018
Siom Invest doo Beograd

Kompletno vodjenje kadrovske službe Izrada Ugovora o radu, Ugovora o delu ili Ugovora o privremeno povremenim poslovima Prijavljivanje i odjavljivanje radnika ( fizičkim i elektronskim putem ) Obavljanje kompletne procedure za zdravstveno osiguranje - izrada elektronskih kartica Saradnja sa PIO Fondom i Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje Sortiranje dokumentacije za bolovanja, povrede na radu Kontrola podataka zaposlenih u Centralnom registru i saradnja sa CR Elektronsko bankarstvo Office Banking Kontrola ličnih dohodaka zaposlenih - izdavanja raznih potvrda o zaradi (bankovne, za ostvarivanje raznih prava - dečiji dodatak, smeštaj dece u studentske domove...)

Radne karakteristike

smatram da sam jedna veoma pouzdana i odgovorna osoba
sa pozitivnim razmišljanjima * uvek spreman za inovacije u karijeri * komunikativna osoba * imam iskustva i u timskom radu
Timski rad
Pregovaranje
istraživanje tržišta
organizacija sastanaka
komunikacija sa poslovnim i potencijalnim partnerima

Interesovanja

Želim da radim u sektoru: Ljudski Resursi

IT

Sport - košarka