Nina

Osnovne informacije

  • Pol
    Ženski
  • Iskustvo
    2 godine
  • Jezici
    Engleski

Obrazovanje

REBT Affiliated Training Center of Albert

2020-
RE&CBT psihoterapeut

Fakultet za medije i komunikacije

2016 - 2020
Diplomirani psiholog

Deveta gimnazija "Mihailo Petrović Alas"

2011 - 2015
Prirodno-matematički smer

Radno iskustvo

Asistent u sektoru za ljudske resurse

01/01/1970
MOMENT VMV

praksa u sklopu predmeta Psihopatologija dece i mladih

02/01/2020 - 03/01/2020
Institut za mentalno zdravlje

praksa

11/01/2019 - 12/01/2019
Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine

praksa

11/01/2019 - 12/01/2019
Materinski dom

praksa u sklopu predmeta Psihopatologija kliničkih sindroma

- 12/01/2019
Institut za mentalno zdravlje

praksa u sklopu predmeta Opšta psihopatologija

- 12/01/2018
Institut za mentalno zdravlje

Dodatna znanja i veštine

Engleski jezik
Microsoft Word, Exel, PowerPoint, Outlook, Zoom

Radne karakteristike

* Socijalne veštine i kompetencije:
Analitičnost, fleksibilnost, rad u timu, komunikacione veštine, odgovornost

* Organizacione veštine:
Odgovornost i pedantnost, snalaženje u stresnim situacijama