Milica

Osnovne informacije

 • Godine starosti
  27
 • Pol
  Ženski
 • Iskustvo
  5-10 godina
 • Jezici
  Engleski, Ruski

Obrazovanje

FASPER- Apsolvent

Smer- defektologija Modul- Prevencija i tretman poremećaja ponašanja

Vaspitno-popravni dom Kruševac

Stručna praksa

EDUCENTAR

Stručna praksa

Savetodavno- edukativni rad

Radno iskustvo

Konobar- šanker

07/01/2018 - 10/31/2020
Caffe "Avantura"

Savetnik životnog osiguranja

12/01/2020 - 03/31/2021
Triglav savetovanje

Agent prodaje

03/31/2021 - 02/28/2022
Edge networks

-Rešavanje problema klijenata na efikasan i profesionalan način -Aktivno slušanje i jasna komunikacija sa klijentima -Održavanje pozitivnih i profesionalnih odnosa sa klijentima -Saradnja sa kolegama u timu zarad postizanja zajedničkih ciljeva

Šef sale

03/01/2022 - 05/01/2024
Restoran "Super tri"

-Nadgledanje i usmeravanje osoblja -Obuka i mentorstvo zaposlenih -Razvrstavanje radnih zadataka -Rešavanje sukoba -Izgradnja i održavanje dobrih odnosa sa gostima i kolegama

Dodatna znanja i veštine

Engleski jezik- konverzacijski nivo
Ruski jezik- početni nivo
Organizacione sposobnosti, obučavanje, prodajne veštine, prezentacione veštine.
Multitasking, komunikacione veštine, timski rad, efikasno učenje, aktivno slušanje, asertivna komunikacija.

Radne karakteristike

Interesuje je rad u HR sektoru.