Oliver

Osnovne informacije

  • Pol
    Muški
  • Iskustvo
    Više od 10 godina
  • Jezici
    Engleski, Ruski, Drugi ...

Obrazovanje

MONTKLER DRŽAVNI UNIVERZITET, Ekonomski fakultet

Decembar 2012
Biznis Administracija-Međunarodna Trgovina

SV. KIRIL I METODIJ UNIVERZITET, Skoplje, Pravni Fakultet,

Maj 2002
grupa Novinarstvo

Radno iskustvo

PREHRANBENA INDUSTRIJA

Dec2019 - Jan2021
Skoplje, Makedonija

LOGISTIKA/DISPEČER

Nov2016 - Nov2017
Transport Servis, Skoplje, Makedonija

AGENT ZA OSIGURANJE

Apr 2013 - Jan 2015
EMERALD FINANSIAL, Njujork i Čikago

Prodaja životnog i zdravstvenog osiguranja, marketing, sastanci sa klijentima.

MENADŽER U RESTORANU

Jan 2010 - Mar 2013

Supervizija i menadžment personala. Planiranje, promocija, i marketing.

LIDER PRODAJE

Okt 2005 - Nov 2009
KIRBI KOMPANIJA

Prezentacija i prodaja Kirbi mašina za domaću upotrebu. Trening i menadžment novih timova za prodaju. Odgovoran za sastanke i skljućivanje dogovora.

SARADNIK/PRODAJA

Jun 2002 - Okt 2003
WAWA Marketi

Selekcija i organizacija produkta, i naplata na Kasi

Dodatna znanja i veštine

MICROSOFT OFFICE-Word, Power Point
Kompjutersko Knjigovodstvo
Excel, Access

Radne karakteristike

Vrhunska dostignuća u oblasti prodaje na svim nivoima. Uvek promovisan na liderskim pozicijama zbog efikasnih prodažnih strategija i otkrića novih tržišta. Izuzetan servis za potencijalne klijente kao i postizanje maksimalnu satisfakciju kod postojećih klijenata.