Vanja

Defektolog

Osnovne informacije

 • Godine starosti
  32
 • Pol
  Ženski
 • Iskustvo
  1 godina
 • Jezici
  Engleski

Obrazovanje

Medicinski fakultet

2011 – 2019
Diplomirani defektolog- specijalna rehabilitacija modul bolesti zavisnosti

-Metode tretmana zavisnosti od supstanci -Prevencija bolesti zavisnosti -Psihopatologija osoba sa bolestima zavisnosti -Pedagogija osoba sa bolestima zavisnosti -Psihijatrija -Individualni rad sa zavisnim osobama -Porodično savetovanje -Klinička psihologija -Veština komuniciranja EOK nivo 7

Medicinska škola "Draginja Nikšić"

2007-2011
Fizioterapeutski tehničar

Radno iskustvo

Personalni asistent detetu sa teškoćama u razvoju

01/09/2019

Pomoć u socijalizaciji i individualni rad sa detetom u spektru pervazivnih poremećaja. Logopedski tretmani, učenje grafomotoričkih veština, usavršavanje socijalnih veština sa vršnjacima, poboljšanje vizuo-perceptivnih sposobnosti i poboljšanje grube i fine motorike

Personalni asistent detetu sa teškoćama u razvoj

01/02/2019 - 01/09/2019
Predškolska ustanova "Happy Kids"

- Pomoć u socijalizaciji i individualni rad sa detetom u spektru pervazivnih poremećaja -Rad sa mešovitom grupom uzrasta od 4 do 6,5 godina

Saradnik službe traženja Crvenog Krsta

08/03/2016 - 01/12/2018
Crveni Krst

-Preventivne aktivnosti i aktivno učešće u uspostavljanju porodičnih veza među migrantskom populacijom pri čemu je moj tim spojio 15 porodica na teritoriji opštine Šid od septembra 2015. do novembra 2018.godine. Takođe, podeljeno je više od 2500 SIM kartica u sklopu preventivnih aktivnosti i sprečavanja prekida porodičnih veza. -Koordinator i autor projekta ''Nasilje u porodici'' koji je finansirala organizacija Konrad Adenauer od aprila do oktobra 2018. Projekat je obuhvatio rad sa domicilnim stanovništvom i migrantskom populacijom (i decom i odraslima) i uključivao je saradnike iz Centra za socijalni rad, Doma zdravlja Šid, SOS dečijih sela Srbije, Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, Kulturno obrazovnog centra Šid, Gimnazije ''Sava Šumanović'' i osnovne škole ''Vuk Karadžić'' uz podršku lokalne samouprave opštine Šid. -Organizacija i sprovođenje radionica na temu prevencije bolesti zavisnosti u sklopu preventivnih aktivnosti sa decom i omladinom (domicilno stanovništvo i migranti) -Vođenje administracije i pomoć sekretaru Crvenog krsta Šid u vođenju evidencija o volonterima, mesečnim izveštajima akcija/predavanja, radnim zadacima zaposlenih i volontera i finansijama organizacije. -Аsistencija na projektu ''Produženi boravak za decu migrante koja su krenula u školu'' u sprovođenju pomoći deci u savladavanju gradiva i pospešivanju učenja srpskog i engleskog jezika i matematike -Organizovanje volontera i koordinacija povodom održavanja javnih akcija ili predavanja -Edukativno- okupacione radionice sa decom i odraslim migrantima u prihvatnim centrima na teritoriji opštine Šid. -Neformalno obrazovanje migrantske populacije i učenje srpskog i engleskog jezika kao i pomoć deci migrantima u izradi domaćih zadataka -Edukativno- kreativne radionice sa decom i odraslima sa invaliditetom u saradnji sa Udruženjem za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Šid. -Distribucija hrane, odeće, obuće i higijenskih paketa migrantskoj populaciji od januara 2016. do januara 2017. godine -Psihosocijalna podrška osobama u nesreći. -Organizovanje predavanja i seminara iz Programa borba protiv trgovine ljudima od strane Crvenog krsta Srbije sa decom i omladinom kako sa migrantskom populacijom tako i sa domicilnim stanovništvom. -Pomoćni instruktor prve pomoći. -Sanitetsko obezbeđivanje biciklističkih trka, maratona i javnih manifestacija.

Dodatna znanja i veštine

odlične komunikacione veštine
mentorske veštine pri obukama prve pomoći podmlatka Crvenog Krsta

Radne karakteristike

-odlične organizacione veštine stečene rukovođenjem projekta „Nasilje
u porodici“
-odlične organizacione veštine stečene kroz rad u Crvenom Krstu na
poziciji koordinatora volontera i omladine
-dobre komunikacione veštine stečene dugogodišnjim radom sa
ljudima pri Crvenom krstu
-odlične veštine rada sa decom svih uzrasta kroz radioničarski rad pri
Crvenom Krstu i sa decom predškolskog uzrasta

-mentorske veštine pri obukama prve pomoći podmlatka Crvenog
Krsta
-rad pod pritiskom
-razvijanje međuljudskih odnosa, veštine pregovaranja i timski rad

Interesovanja

Želim da radim u sektoru: Ljudski resursi

-1996.-2007. član folklornog SKUD ''Sveti Sava'' Šid
-2010-2020. član Amaterskog pozorišta ''Branislav Nušić'' Šid
Kao član pozorišta učestvovala sam u realizovanju lutkarskih radionica
u sklopu umetničkog kampa ''Besa'' na ostrvu Vis u Hrvatskoj od
2013.-2016.
Nemam strah od javnih nastupa što govori preko 150 odigranih
predstava.