Giros majstor

-Priprema i prodaja girosa

-Priprema i prodaja namaza i salata

-Prijem robe

-Rad sa mušterijama