Proliner d.o.o – Skladištar-magacioner/komisionar

Opis posla:

 • Svakodnevno komunicira sa kolegama i nadređenima telefonom i licem u lice
 • Komunicira sa spoljnim saradnicima i klijentima, održava kvalitetne odnose sa njima
 • Vrši prijem,utovar i istovar transport robeVodi brigu o količini i ispravnosti robe prilikom prevoza
 • Vodi brigu o dokumentaciji koja mu je poverena
 • Popunjava redovno putni nalog, Najkasnije 24 časa od trenutka završetka transporta robe predaje kompletnu dokumentaciju za koju je bio odgovoran šefu skladišta
 • Vodi brigu o tehničkoj ispravnosti vozila
 • Vodi brigu o potrebama servisiranja vozila
 • Vodi brigu o čistoći vozila
 • Upravlja motornim vozilom
 • Poštuje saobraćajne propise
 • Izvršava druge poslove po nalogu nadređenih i poslodavcaZnanje i veštine:
 • Minimum III-IV stepen stručne spreme
 • Minimum 2 godine radnog iskustva na istoj ili sličnoj poziciji
 • Znanje u komisioniranju robe (prednost)
 • Organizovanost i analitičnost
 • Sposobnost za rad u timu, fleksibilnost
 • Usmerenost ka ostvarenjima rezultata, proaktivnost
 • Sposobnost za rad pod pritiskom sa unapred određenim rokovima

Proliner d.o.o. nudi Vam rad u stimulativnom okruženju, kao i mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja i utvrđenog sistema nagrađivanja.