Image

Intervju online – poslovna etika

Registrujte se na našem portalu , bilo  bilo da ste u svojstvu kandidata ili kompanije , odnosno poslodavca.Takodje, za naše poznate klijente možemo organizovati intervju ili poslovni razgovor  ONLINE video konferencijom.Na osnovu dugogodišnjeg iskustva, na poslovima posredovanja pri zapošljavanju i analizom parametara koji utiču na pravilan i uspešan  odabir kandidata za odredjenu poziciju, pored:

  • Nivoa obrazovanja i kvalifikacija
  • Radnog iskustva
  • Radnih karakteristika
  • Motivacionog pisma
  • Jasno prestavljene radne biografije -CVa
  • Dobrih rezultata na testovima ukoliko su predvidjeni u proceduri predselekcije i selekcije

Veoma je važno da se obavi razgovor sa kandidatom u realnom ambijentu, odnosno,u vašem offisu u kompaniji ali smatramo da je intervju odnosno razgovor sa kandidatom ONLINE video konferencijom.

Naravno, ovo isto važi i za kandidata.

Na taj način, uz sve ostale predhodne parametre , formirate završni utisak koji se odnosi na poslovnu etiku komuniciranja i ponašanja.