Prihvatam sledeće uslove korišćena portala zaradi.rs i obavezujem se na:

– Davanje samo istinitih podatke.

–  Objavljivanje samo traženih podataka.

– Ostvarivanje  komunikacije ili kontakta sa ostalim registrovanim učesnicima na portalu  korektno i etički poslovno.

– Samostalno donošenje odluke o eventualnim radnom angažovanju, ukoliko drugačije nije ugovoreno.

– Prihvatanje svake odgovornosti za istinitost svojih podatka i informacija, dogovore, ponašanja i učinjena  dela i da portal zaradi.rs  odnosno agencija za posredovanje pri zapošljavanju Mond Club plus, nema nikakvu odgovornost ukoliko se ispostavi drugačije.

(Za poslodavca posebno) – Korišćenje podataka iz CV-ja isključivo za konkurs i potrebe radnih mesta. Da ću  nakon završetka konkursa i odabira kandidata za određeno radno mesto, sve ostale CV-jeve i podatke kandidata povući  iz poslovne arhive a sve u skladu sa zaštitom podataka ličnosti po  ,,Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,,

(Za Kandidata posebno) – Prihvatanje uslova da portal zaradi.rs odnosno agencija za posredovanje pri zapošljavanju Mond Club plus obezbedi zaštitu mojih ličnih podatak po ,,Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti ,,koji će biti dostupni kroz CV-jeve samo registrovanim poslodavcima. U tom smislu, dajem saglasnost da se od svih mojih ličnih podataka na portalu zaradi.rs  za posetioce sajta pojavljuje samo moje ime (bez prezimena) i eventualno fotografija, mesto življenja i radna biografija sa radnim mestima. Da sam upoznat i informisan od strane agencije Mond  Club plus i portala zaradi.rs sa uslovima o  zapošljavanja u inostranstvu (ukoliko dođe do takve situacije) i da mi je  pre nego  što otputujem na rad, neophodno sledeće: Potpisan Ugovor o radu sa kompanijom (koji mora sadržati sve bitne elemente takve vrste ugovora a sve u skladu sa Zakonom o radu same države u kojoj će se obavljati rad), obezbeđen i plaćen prevoz , ishrana i stanovanje, kao i obezbeđena radna viza (ukoliko odlazim na rad u kompaniju koja je u državi u kojoj je zakonom propisano da državljanin sa teritorije Republike Srbije mora posedovati radnu vizu). Da ukoliko postupim drugačije, biće to moja odgovornost i u tom smislu negiram svaku odgovornost agencije Mond Club plus i portala zaradi.rs.

Kandidati i Poslodavci ne moraju da daju podatke koje ne žele.
Mond Club Plus ne odgovara za postavljenje podatke.

Dajem Saglasnost da ukoliko ne postupam u skladu sa svime ovde navedenim, moj profil neće biti registrovan ili da će ukoliko je već registrovan biti povučen sa ovog portala.