Prihvatamo sledeće uslove korišćena portala zaradi.rs

-Da ćemo o kompaniji davati samo istinite podatke.

-Da ćemo u okviru  konkursa i profila kompanije objavljivati samo tražene podatke.

-Da ćemo u oviru svoje komunikacije sa kandidatima biti korektani i  poslovno kulturni.

-Da cemo o krajnjem izboru  kandidata, dogovora i angažovanja, samostalno   donositi odluku, ukoliko drugačije nije ugovoreno.

-Da portal zaradi.rs odnosno agencija za posredovanje pri zapošljavanju Mond Club plus  čuva i štiti  podatke koji će biti prikupljeni u postupku tehničke registracije i ne prikazuje ih na portalu, ukoliko nisu relevantni za konkurs/se.

-Da ukoliko postupamo  drugačije, negiramo svaku odgovornost agencije Mond Club plus i portala zaradi.rs. i saglasni smo da se profil naše kompanije ne objavi ili ukoliko je već registrovan i objavljen, povuče sa portala bez obzira na eventualno ugovorene obaveze.