Aleksandra

Diplomirani sociolog

Osnovne informacije

 • Godine starosti
  26
 • Pol
  Ženski
 • Iskustvo
  Bez iskustva
 • Jezici
  Engleski, Ruski

Obrazovanje

Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

2021-
Master na menadžmentu - menadžment ljudskih resursa

Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

2017 - 2021
Diplomirana sociološkinja

Ekonomsko-trgovinska škola "Vuk Karadžić"

2013 - 2017
Ekonomski tehničar

Dodatna znanja i veštine

Engleski jezik B2
Španski jezik B2
Ruski jezik A1
MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook)
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
Rad u digitalnim platformama: Zoom, Teams

Radne karakteristike

Odgovorna i vredna diplomirana sociološkinja u potrazi za svojim prvim radnim iskustvom iz oblasti
ljudskih resursa. Voljna sam da konstantno učim i da se usavršavam i da zajedno sa Vašom
kompanijom ostvarujemo njene ciljeve i postižemo nove uspehe i pobede.

Izražene komunikacijske veštine
Odlična snalažljivost u radu u timu
Sprovođenje anketa i istraživanja