Darko

Osnovne informacije

 • Godine starosti
  37
 • Pol
  Muški
 • Iskustvo
  5 godina
 • Jezici
  Engleski

Obrazovanje

5.10.2010. – 25.09.2012
Faculty of Engineering Sciences, Master studies

Smer: Industrijski inženjering (proizvodni inženjering, upravljanje proizvodnjom, upravljanje zalihama, bezbednost i sigurnost na radu, upravljanje rizikom)

1.10.2002. – 28.06.2006.
Mašinsko-elektrotehnička škola "Goša",srednja škola

tehničko Smer: Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje (mašinska obrada, crtanje, 3D modeliranje)

Radno iskustvo

Smurfit Kappa Avala Ada d.o.o

– Analiza stanja sirovina i gotovih proizvoda u proizvodnom pogonu, određivanje tehnoloških postupaka proizvodnje, izbor sirovine i određivanje procenata otpada, odabir alata za kreiranje proizvoda, kreiranje radnih naloga i raspored po mašinama, spajanje radnih naloga prema dimenziji, boji, kvalitetu i paketu, praćenje sprovođenja plana, aktivno učešće u razvoju i primeni novih tehnologija, sprovođenje mera zaštite na radu i protiv-požarne zaštite, primena standarda propisanih sistemom upravljanja kvalitetom.

Robert Bosch d.o.o.

Planer proizvodnje – Planiranje proizvodnje za nove projekte, izrada planova, planiranje kapaciteta, optimizacija procesa, tehničko planiranje, modifikacija postojeće opreme i mašina, koordinacija sa relevantnim celinama, rukovođenje linijama I ljudstvom.

Borbeni složeni sistemi

07/01/2017

Tehnolog u pogonu mašinske obrade - rukovodilac – Priprema tehničke dokumentacije, radnih uputstava, operativnih lista, definisanje potrebnih alata i materijala, vremena, razvoj tehnologije.Upravljanje transportom, definisanje skladištenja, organizovanje proizvodnog ciklusa, sprovođenje preventivnih i korektivnih mera u procesu. Rukovođenje ljudstvom.

GosaFOMa.d.

- 06/01/2017

Tehnolog u tehničkoj pripremi proizvodnje – Proučavanje i sagledavanje izvodljivosti tehničke dokumentacije i crteža dobijenih od konstrukcionog biroa i na osnovu njih izrada radnih naloga, korekcija u proizvodnom procesu, ispunjavanje trebovanja, kontrola tehničke dokumentacije, propisivanje tehnologije.

Milanović engineering

06/01/2014

– Inženjer kvaliteta na sledećim zadacima (implementacija mera za prvog dela, vizuelna i dimenziona kontrola pozicija, profila, konstrukcija i šablona. Vođenje zapisa i protokola, tabela, ažuriranje dokumentacije, poslovna korespondencija sa menadžmentom i partnerima).

Dodatna znanja i veštine

- Prisustvovao obuci: procena rizika na radnom mestu, sigurnost na radu, pisanje poslovnog plana, mehatronički sistemi, kompjuterski podržani sistemi, poslovna korespondencija. - Učešće na obuci o informacionim i komunikacionim tehnologijama, "Virtualni inkubator – šansa za preduzetnike", Biznis Inovacioni centar d.o.o Kragujevac - Obuke za poslovne veštine u okviru projekta "Virtuelni inkubatorski program za mala i srednja preduzeća", Biznis inovacijski centar d.o.o Kragujevac - Učestvovao na kursu: zaštita životne sredine, sigurnost i zaštita na radu, TehPro Železnik - FMEA analiza, Beograd mart 2019. - Osnove i alati kvaliteta, februar Beograd 2019. - IT Academija Beograd, od novembra 2018 – do danas, smer – web dizajn
-Administrativni poslovi -Poslovni bonton -Upravljanje informacijama -Microsoft office paket (Word, Excel, Power Point, Corel Draw) -Poznavanje hardverskih i softverskih komponenti računara -Vozačka dozvola B kategorije -Monitoring ključnih indikatora procesa -Čitanje dokumentacije, standarda -Implementiranje mera radi uštede sredstava i novca -Organizacione veštine -Sugestije za poboljšanje i unapređenje poslovanja -Upravljanje kvalitetom, korišćenje alata kvaliteta

Radne karakteristike

Radan,vredan, komunikativan,timski igrac,dobro se snalazim pod pritiskom,odgovoran,elokventan,sposoban