Dubravka1

Pravnik

Osnovne informacije

 • Godine starosti
  35
 • Pol
  Ženski
 • Iskustvo
  4 godine
 • Vozačka dozvola
  B kategorija
 • Jezici
  Engleski, Drugi ...

Obrazovanje

Pravni fakultet Univerziteta „Union Nikola Tesla“ u Beogradu

Farmaceutski tehničar SŠC „Sveti Sava“, Beograd - prekvalifikacija

Gimnazija društveno - jezički smer Smederevska Palanka

Radno iskustvo

Stažistkinja u apoteci

Lilly

Aktivan rad na šalteru sa mušterijama uz nadzor nadređenih, skladištenje lekova u magacinu i na planogramu, fakturisanje lekova, aktivno izučavanje farmaceutskih proizvoda

Farmaceutski tehničar

Kliničko - bolnički centar Zvezdara

Organizovanje, pakovanje i sortiranje sanitetskog materijala ( gaza, asepsol, alkohol, hirurške maske, hirurške kape ), odmeravanje lekovitih praškova za medicinsku upotrebu u hemijskoj laboratoriji centra

Pravnik

JP Srbijagas

Služba imovinsko – pravnih poslova – sastavljanje pravnih akata ( žalbi, rešenja, zaključaka, ponuda, ugovora ), evidentiranje sudskih rokova, korespondencija sa organima državne uprave i lokalne samouprave, zastupanje preduzeća pred osnovnim sudovima u različitim sporovima, sastavljanje punomoćja za strane u postupcima, podnošenje zahteva za overu klauzula pravnosnažnosti, položen pripravnički ispit na temu Nepotpuna eksproprijacija – Rešavanje imovinsko – pravnih odnosa pri izgradnji gasovoda

Dodatna znanja i veštine

Kurs Paragraf lex : stečena osposobljenost za rad u okviru elektronske baze podataka, pretraga predmeta, pretraga pravnih i fizičkih lica, upoznavanje sa najnovijim izmenama i dopunama brojnih zakona iz različitih pravnih oblasti – krivičnopravni propisi, upravni propisi, propisi iz oblasti privrednog prava

Radne karakteristike

– komunikativna i snalažjiva
– otvorena za sticanje novih znanja i veština
– spremna da sasluša i primeni savete starijih kolega u poslu
– uporna i istrajna pri ispunjavanju poverenih zadataka

Interesovanja

Želim da radim u sektoru: Pravne Usluge, Administracija

fotografija, putovanja, obilazak muzeja i drugih kulturnih znamenitosti, rekreativna vožnja
biciklom, učenje stranih jezika, čitanje različite vrste literature