Ivana

Osnovne informacije

 • Godine starosti
  34
 • Pol
  Ženski
 • Iskustvo
  2 godine
 • Jezici
  Engleski, Ruski

Obrazovanje

Fakultet Bezbednosti – Univerzitet u Beogradu, Srbija

2009-2014
Civilna zaštita i zaštita životne sredine

Fakultet organizacionih nauka – Univerzitet u Beogradu, Srbija

2017-2018
Menadžment Ljudskih Resursa

Radno iskustvo

Praktikant u HR Consulting timu

03/01/2018 - 05/01/2018
PricewaterhouseCoopers, Beograd, Srbija

Opis posla: Rad na PayWell istraživanju zarada i beneficija: kontaktiranje klijenata, prezentovanje projekta novim klijentima, oraganizovanje sastanaka sa novim klijentima, pripremanje novih ugovora i dodataka ugovorima za postojeće klijente; Expatriate, rad sa stranim državljanima koji dolaze na rad u Srbiju kao i sa građanima Srbije koji idu na rad u inostranstvo; slanje na upućenje: pripremanje radne vize.

Saradnik u prodaji

06/01/2016 - 03/01/2017
Peoples Diamond Store, Waterloo, Ontario, Canada

Opis posla: savetovanje klijenata pri kupovini; pružanje detaljnih informacija o proizvodima; pružanje detaljnih informaija i obradjivanje zahteva vezanih za osiguranje proizvoda; direktna prodaja; redovna kontrola i provera dijamanata; slanje reklamiranih proizvoda na popravku; prijem i obrada reklamacija; održavanje odnosa sa klijentima u cilju kontinuiranog poboljšanja kvaliteta usluga.

Asistent menadžera sale

11/01/2015 - 09/01/2016
Univerzitet Waterloo - Waterloo, Ontario, Kanada

Opis posla:  organizacija prostora za različite skupove – venčanja, seminara, proslava;  ugovaranje i definisanje zahteva klijenata kao i obezbeđivanje da se zahtevi ispunjene u roku;  komunikacija sa gostima i provera da usluga ispunjava definisane zahteve;  pravljenje rasporeda po smenama;  obuka novih radnika.

Referent za bezbednost i zdravlje na radu

01/01/2015 - 04/01/2015
Mini Transport, Beograd, Srbija

Opis posla: pomaganje pri analizi i proceni rizika za specifična radna mesta; pomaganje pri izradi akta o proceni rizika; ažuriranje relevantnih verzija dokumenata; obilaženje klijenata u cilju kontrole sprovođenja propisanih mera; izrada novih procedura, radnih uputstava i obrazaca; izrada različitih izveštaja na dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou; prezentovanje i obuka lica za protiv požarnu zaštitu.

Dodatna znanja i veštine

Strani jezici: Engleski jezik – napredan nivo, Ruski jezik – početni nivo Kompjuterski programi: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Outlook.
Sprovođenje obuke o protivpožarnoj zaštiti u Osnovnoj školi Milan Đ. Milićević: Planiranje, organizacija, demonstracija i sprovođenje kompletne obuke o protivpožarnoj zaštiti. Rađeno u okviru predmeta Prostorno planiranje i zaštita na četvrtoj godini osnovnih studija.
Organizovanje humanitarnih dogadjaja za decu sa Kosova i Metohije: Prikupljanje paketica, organizacija slanja paketica za bolesnu i ugroženu decu. Akcija sprovedena pod pokroviteljstvom studentske organizacije Ujedinjena Srbija na Fakultetu Bezbednosti.
Položen kurs Upravljanje Kvalitetom ISO 9001: 2011 (organizator kursa: TÜV Rheinland Beograd 2015 godine).
Vozačka dozvola B kategorije.
Volontiranje pri Centru za Pozitivan Razvoj Dece i Omladine u trajanju od sedam nedelja tokom 2017 godine. Obilazak domova i rad sa nezbrinutom decom (podsticaj za pozitivan razvoj i prosocijalno ponašanje dece i omladine). Učešće na studentskom programu work and travel i boravak u Americi u trajanju od 4 meseca tokom 2013 godine. Praksa u okviru sektora za vanredne situacije (teorijska i praktična obuka svih jedinica u okviru sektora za poplave i požare, kao i centrale koja koordinira rad svih sektora).