Jelena

Osnovne informacije

  • Pol
    Ženski
  • Iskustvo
    2 godine
  • Jezici
    Engleski, Drugi ...

Obrazovanje

FAKULTET ZA PRAVNE I POSLOVNE STUDIJE DR LAZAR VRKATIĆ (Novi Sad)

2012-2016
DIPLOMIRANI PSIHOLOG U OBLASTI LJUDSKIH RESURSA

SMER POSLOVNA PSIHOLOGIJA

KARLOVAČKA GIMNAZIJA

2012-2018
Diploma srednje škole iz stečenog znanja engleskog i italijanskog, B2

SREDNJA ŠKOLA SPECIJALIZOVANA ZA JEZIKE ''FALCONE E BORSELLINO''(Areze, Milano, Italija)

2010-2011
Student na razmeni – Intercultura (AFS Intercultural Programs)

– pohađala sve kurseve na italijanskom jeziku

Radno iskustvo

PSIHOLOG I HR KONSULTANT

11/01/2015 - 05/01/2017
Centar za Razvoj Ljudskih Potencijala PEGASUS, Pariske Komune 29, Novi Sad

• Utvrđivanje potreba tržišta, pozivanje firmi/organizacija i prezentacija usluga Centra; • Snimak stanja i kreiranje autentične ponude za određenog klijenta; • Asistiranje na sprovođenju osmišljenih radionica, obuka i treninga u Centru, kao i na terenu; Teme: Tehnike regrutacije i selekcije kadrova, Trening asertivne komunikacije, Kako povećati samopouzdanje, Kako povećati motivaciju, Veštine prevladavanja stresa, Veštine upravljanja vremenom, Veštine rukovođenja, Veštine prodaje, Team Building; • Asistiranje u procesu profesionalne selekcije i regrutacije kadrova; • Praćenje razvoja zaposlenih, održavanje baze podataka i korigovanje usluga u odnosu na njihov napredak i potencijalne izazove u radu sa istim.

HR ASISTENT

02/01/2015 - 11/01/2015
Centar za komunikaciju Bjanko, Branislava Borote 21, Novi Sad

• Asistiranje u procesu profesionalne orijentacije đaka osnovne i srednje škole; • Asistiranje pri procesu profesionalne selekcije i regrutacije zaposlenih; • Organizacija nedeljnih aktivnosti sa nadređenim; • Obrada podataka (snimak stanja) i praćenje razvoja treninga V i radionica.

ICX - Incoming Exchange manager

04/01/2014 - 10/01/2014
AIESEC, Novi Sad

- Analiza profila potencijalnih kandidata iz inostranstva koje ugošćava i prima na projekte naš lokalni centar, intervjuisanje kandidata i praćenje njihovog boravka, doprinosa na projektima i njihovog ličnog razvoja.

Dodatna znanja i veštine

SERTIFIKAT ITALIJANSKOG JEZIKA (CILS) - Nivo B2, 2012.
SERTIFIKAT ENGLESKOG JEZIKA (IELTS) - 7.5 (Nivo C1), 2017.
OHAĐALA 10-očasovni KURS TEHNIKE REGRUTACIJE I SELEKCIJE KADROVA (jun, 2015)
POHAĐALA 16-očasovni KURS Terapije Prihvatanjem i Posvećenošću primenljiv u Menadžmentu Organizacionog ponašanja (Društvo Psihologa Srbije; jun, 2018)
Adaptibilnost, aktivno slušanje, kritičko razmišljanje, rešavanje konflikata, asertivna komunikacija, timski duh, upravljanje vremenom, multitasking, orijentacija na detalje.
Microsoft Office
SPSS

Radne karakteristike

Diplomirani psiholog, željna učenja, sticanja novog iskustva i profesionalnog usavršavanja u okviru dinamičnog okruženja. Volim da ostvarujem kontakt sa ljudima i činim da se osećaju prijatno i otvoreno da razmenjuju mišljenje i znanje.Biram da izlazim iz zone komfora i time izazovem sebe kako bih izrazila svoj celokupni potencijal i kreativnost.