Jovana

Osnovne informacije

 • Godine starosti
  26
 • Pol
  Ženski
 • Iskustvo
  1 godina
 • Jezici
  Engleski

Radno iskustvo

prodajni sektor

„L’Amorage“

promocije

Fast forward

administrativni radnik

EPS

anketarka pri različitim istraživanjima, pomoć pri unosu i obradi podataka različitih socioloških istraživanja

Institut za sociološka istraživanja

pri istraživanju u okviru UN WOMEN Zaustavljanje nasilja nad ženama „Primena normi, promena svesti“

SeCons grupa

administrativni poslovi i pomoć pri osimišljavanju marketinga za projekat „Mladina kuća“

07/11/2023
Vila „Rococo“

Fitnes instruktorka

„Fitnes FitHealth“

KidHub -fasilitator dečjeg događaja

Dizajnaton

računovodstvo, marketing

Montex

Dodatna znanja i veštine

Engleski (osnovni, konverzacijski)
MS Office
SPSS
Poznavanjeosnova HTML-a, CSS-a, Photoshop-a
Posedovanje vozačke dozvole B kategorije, aktivan vozač

Radne karakteristike

Motivisana, komunikativna, ambiciozna,
odgovorna, sposobna i za timski i za
individualni rad, snalažljiva, kreativna,
samoinicijativna, željna i spremna za
sticanjenovihznanjaiiskustava.
Brzoisalakoćomusvajam nova znanja!