Jovana

Osnovne informacije

  • Pol
    Ženski
  • Iskustvo
    Bez iskustva

Obrazovanje

Правно - пословна школа

Правни техничар

Београдска пословна школа

Финансије, рачуноводство и банкарство

Radno iskustvo

Farmalogist

Planet House

Mercator

OBD II

BEX

Dodatna znanja i veštine

MC Office - средњи ниво
Интернет
Дактилографија

Radne karakteristike

 

Одличне вештине у комуникацији

Веома добра способност у раду са клијентима

Способност за тимски и индивидуалан рад

Одличне организационе способности

Упорност и сналажљивост у датим ситуацијама