Marija

Osnovne informacije

  • Pol
    Ženski
  • Iskustvo
    1 godina
  • Jezici
    Engleski, Ruski, Drugi ...

Obrazovanje

Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

2016 – 2021
smer psihologija

Univerzitet u Namibiji – UNAM, Vinduk, Afrika

Januar 2020 – Jul 2020
Pohađanje modula psihologije, umetnosti i glume.

Sticanje komunikacijskih, verbalnih i neverbalnih veština

Prva beogradska gimnazija

2012-2016
društvene nauke

Radno iskustvo

prodavac

Delfi knjižare d.o.o.

Stečene administrativne veštine vođenja dokumentacije, razvijene veštine rada u softverskom sistemu Barista i fiskalnoj kasi, stalan rad sa kupcima i odlično poznavanje književnosti

Praktikant i volonter

Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine

Rad sa osobljem, usvojiteljima kao i sa decom tipičnog i netipičnog razvoja. Lični volonter devojčici sa Daunovim sindromom

Dodatna znanja i veštine

Engleski jezik (B2)
Španski jezik (B2)
Ruski jezik (A2)
Geštalt psihoterapija – završena prva godina edukacije
ECDL sertifikat za Microsoft Office

Radne karakteristike

Diplomirani psiholog modula
psihologija obrazovanja.
Zainteresovana za naučni rad, ali i
primenjenu psihologiju u oblasti rada
sa decom i odraslima kroz veštinu
savetovanja, testiranja i selekcije.