Marija

Osnovne informacije

  • Pol
    Muški
  • Iskustvo
    Bez iskustva
  • Jezici
    Engleski, Drugi ...

Obrazovanje

Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum,Beograd

2009-2012.
diplomirani psiholog

XIV beogradska gimnazija

2008-2012.

Zmaj Jova Jovanović

2000-2008.

Radno iskustvo

01/03/2015 - 01/05/2015
Osnovna škola Ćirilo i Metodije, Beograd.

Rad sa detetom koje ima dijagnozu poremećaja pažanje, koje su nasilno i ometa drugu decu u nastavi. Praćenje njegove školske aktivnosti na časovima i provođenje vremena sa njim na školskim odmorima. Takodje i rad sa decom koja zaostaju za nastavom, pa im treba dodatna pomoć. Praksa je bila organizovana u okviru fakulteta koji pohađam.

01/12/2015
Nacionalna Služba za zapošljavanje

Praćenje procesa intervjuisanja i testiranja učenika. Prisustvovanje intervjuima sa nezaposlenim osobama. Testiranje nezaposlenih za selekciju i zapošljavanje, kao i klasifikaci

Psihološko savetovanje migranata

01/12/2017 - 01/02/2017
APZ/CZA, Centar za azilante.

Administrativni poslovi

10/10/2018
ProCredit Bank

Dodatna znanja i veštine

rad na računaru(Microsoft office paket)
poznavanje engleskog, španskog i ruskog jezika