Marijana

Osnovne informacije

  • Pol
    Ženski
  • Iskustvo
    Bez iskustva
  • Jezici
    Engleski, Nemački

Obrazovanje

Fakulet bezbednosti, smer Menadžment ljudskih i socijalnih resursa

2012-2021.

Ekonomsko - trgovinska škola Zaječar

2008-2012.

Radno iskustvo

Saradnik na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu

GP Građevinar DOO Beograd

Praktikant na stručno-operativnim poslovima u sektoru za unapređenje položaja Roma

Sekretarijat za socijalnu zaštitu Grada Beograda

Praktikant u službi za upravljanje kadrovima

Služba za upravljanje kadrovima, Vlada Republike Srbije

Učesnik medjunarodne volonterske prakse

AIESEC Temišvar, Rumunija

Saradnik za marketing i promocije

Rapsody Travel Beograd

Dodatna znanja i veštine

Dobre komunikacione veštine Veštine efikasnog učenja Postavljanje ciljeva i određivanje prioriteta Veština motivisanja drugih Pregovaranje i timski rad Windows MS Office
Engleski jezik, Rumunski jezik, Nemački jezik

Radne karakteristike

_