O nama

Kappa Star Recycling je ovlašćeni Operater za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman neopasnog otpada. Kappa Star Recycling je osnovan 2010. godine, prvobitno kao Papir servis FHB. Tokom deset godina poslovanja postao je lider u oblasti prikupljanja otpadnog papira i drugih vrsta ambalažnog otpada na teritoriji Srbije. Na godišnjem nivou sakupi i preveze preko 135.000 tona otpadnog papira, PET-a, stakla i folije. Sve količine prikupljenog starog papira se prerade u fabrikama za proizovdnju kartona i hartije u Srbiji, a takođe se izvoze i u njihove partnerske firme u regionu. Kappa Star Recycling svoju delatnost obavlja kroz mrežu reciklažnih centara, koji se nalaze u Beogradu i većim gradovima širom Srbije.

Kappa Star Group je proizvodno orijentisana holding kompanija, koju čini 6 članica: Fabrika biskvita Jaffa d.o.o. Crvenka, Fabrika konditorskih proizvoda Banini d.o.o Kikinda,   Fabrika kartona Umka, Kappa Star Recycling, Eko Star Pak i KSG Logistics. Članice Kappa Star Grupe svrstavaju se u vodeće proizvođače u okviru delatnosti u kojima posluju.

Na tržištu nudimo

Nudimo vam rad u izazovom i dinamičnom okruženju, sa prilikama za lični razvoj i napredovanje. Mi Vam pružamo:
  • Rad u stabilnoj i pouzdanoj kompaniji
  • Rad u dobrom kolektivu
  • Dobar balans privatnog i poslovnog života
  • Redovna i stimulativna primanja
  • Kolektivno osiguranje zaposlenih
  • Privatno zdravstveno osiguranje
  • Poklon za rođenje deteta
  • Novogodišnji paketići za decu zaposlenih