O nama

Mond club plus je preduzeće koje se od 1997 godine organizovanim pristupom u poslovanju , bavi profesionalnim uslugama posredovanja i marketinga u radu sa fizičkim i pravnim licima..
Težište aktivnosti za fizička lica su usluge posredovanja u formiranju bračne zajednice, ozbiljne veze, zapošljavanje, savetovanje, kupovine uz popuste…
Težište rada sa pravnim licima su usluge zapošljavanja, marketinške promocije , prezentacije delatnosti i savetovanja.

                   Tražite posao ili ga menjate?                                              Tražite radnika, saradnika, stručno lice?

LICENCA– Klub poseduje stručnu, kadrovsku i tehničku osposobljenost za obavljanje poslova zapošljavanja. Osim standardne procedure posredovanja, povezivanja i preporuka – Mond Club može ponuditi i obezbediti dodatne mere i metode: PREDSELEKCIJE – SELEKCIJE-RAZGOVOR SA KANDIDATIMA -TESTIRANJA – PROCENU SA IZVEŠTAJEM.

SARADNJA– Najvažniji princip rada i saradnje sa klubom je DIREKTAN KONTAKT sa firmama poslodavcima i licima koja traže posao ili ga menjaju. Dugogodišnjim radom, iskustvom, profesionalnim pristupom i korektnim poslovnim odnosom sa klijentima, negujemo proces saradnje koji umnogome doprinosi da POSLODAVCI I RADNICI pronadju zajednički dogovor o zaposlenju.

POSLODAVCI– KLUB ima kontakte i saradjuje sa pravnim licima svih oblasti PRIVREDNIH I NEPRIVREDNIH DELATNOSTI.Kao poseban ogranak u zapošljavanju-izdvojili smo i saradnju sa DOMAĆINSTVIMA koja imaju potrebe za poslovima čuvanja dece, pomoći u kućnim poslovima, nege i pomoći starim ili bolesnim licima i ostalim poslova.

RADNICI– Punoletna lica svih nivoa obrazovanja i kvalifikacija koja žele da rade ili da menjaju posao, mogu biti članovi kluba u postupku i procesu posredovanja i preporuke za dobijanje odgovarajućeg posla.U ponudi su lica koja mogu da obavaljaju :pomoćne i fizičke poslove, kvalifikovane, administrativne, visoko kvalifikovane i poslove nezavisne od struke.

USPESNOST- U kontinuitetu saradnje, ozbiljnim i profesionlnim pristupom potrebama poslodavaca i nezaposlenih lica, uspevamo da realizujemo 90% svih potraživanja i očekivanja. Naš posao i krajnji cilj je adekvatno povezivanje firme i budućeg zaposlenog: MI SMO TU DA VAS POVEŽEMO – O KRAJNJEM DOGOVORU-ODLUČUJETE VI.