O nama

Roaming Networks je IKT kompanija, sistem integrator i digitalni izvođač koji na globalnim tržištima pruža napredne usluge u telekomunikacijama, i drugim industrijama. Organizacija od 800 ljudi brine o projektovanju, izgradnji, integraciji i drugim uslugama, omogućavajući klijentima da se fokusiraju na ono što im je važno i što je njihov osnovni posao. Napredovali su i razvijali svoje kompetencije kroz generacije sofisticiranih tehnologija i nastavljaju da to čine prateći potrebe i očekivanja korisnika. Efikasnost i performanse kontinuirano usavršavaju kroz automatizaciju i standardizaciju procesa. Napred je jedini put za Roaming Networks, u korak sa najsavremenijim tehnologijama i u susret jednostavnije, efikasnije i pametnije budućnosti u sve povezanijem svetu.

Na tržištu nudimo

Direkcije za tehniku
Direkcije za tehniku imaju profesionalne inženjere i tehničare, koji svojim predanim radom i stalnim usavršavanjem imaju za cilj napredak i zadovoljstvo klijenata. Pružamo profesionalne usluge konsaltinga, projektovanja, implementacije, integracije i održavanja u oblastima radio komunikacija, pasivnih optičkih mreža, IKT infrastruktura i Data centara, i u okviru Sistema tehničke zaštite i automatskog upravljanja, kao i usluge projektovanja i izgradnje solarnih elektrana.
Radio komunikacije
Sveobuhvatan portfolio usluga koji pokriva sve korake od projektovanja i izgradnje do radio mreža uživo u okruženju sa više dobavljača. Duboko ukorenjeni u tehnološkoj stručnosti, isporučujemo 5G i Open RAN u proširenim, zahtevnim i složenim radio projektima, podržavajući viziju klijenta i iskustvo krajnjeg korisnika.
Pasivne optičke mreže i pristupni sistemi
Veliko iskustvo u projektovanju i izgradnji optičkih mreža u međunarodnim FTTx projektima, od gustih urbanih do ruralnih mreža. Rešenja „ključ u ruke“ za povezane domove i preduzeća, kao i za backhaul i backbone mreže. Pružanje usluga projektovanja po meri za infrastrukturu vodova i vlakana uz planiranje kapaciteta i povezivanja.
IKT infrastruktura i data centri
Rešenja i usluge po principu „ključ u ruke“ za sisteme prenosa (IP, DWDM) u okruženju sa više dobavljača, kao i projektovanje, izgradnja i održavanje infrastrukture data centara za Enterprise, ISP, Mobile i SOHO.
Sistemi tehničke zaštite i automatskog upravljanja
Celovita rešenja u oblastima životne bezbednosti, bezbednosti, automatizacije izgradnje i sistema upravljanja. Pružanje procene rizika, planiranja, projektovanja, implementacije i održavanja, kao i upravljanja i optimizacije energetske efikasnosti. Svet najsavremenijih senzora i IoT-a od strane vodeće globalne partnerske mreže, što rezultira pametnim rešenjima za pametan život i poslovanje.
Industrijska automatizacija
Upravljanje složenošću proizvodnih procesa kroz sisteme za industrijsku automatizaciju i Internet pametnih uređaja. Interna ekspertiza u industrijskoj automatizaciji kroz godine uspešno realizovanih projekata, od preliminarnih studija i početnog projektovanja do inženjeringa, implementacije projekta i konačnog puštanja u rad sa sistemima u punom pogonu.
Roaming Towers
Kroz interne sinergije u projektovanju i izgradnji, a na osnovu međunarodnog iskustva, najnovije tehnologije i aplikacija, kao i sistema solarne energije, implementujemo digitalne tornjeve i krovove prema najnovijim telekomunikacijskim standardima. Lokacije projektovane po meri za mobilne i Wi-Fi mreže, rešenja za pametne gradove i druge klijente koji pružaju mogućnost povezivanja.