O nama

SUPER GLASS doo je kompanija sa osnovnom delatnošću održavanja i higijene u poslovnim i stambenim objektima. Imaju vrlo efikasno razrđjen sistem kontrole i način saradnje sa klijentima. Imaju saradnju sa firmom KONFORM iz Austrije (www.kcs.co.at) koja se već 17 godina bavi ovom delatnošću u inostranstvu sa velikim uspehom. U cilju dostizanja najvišeg nivoa kvaliteta usluga, celokupno znanje i iskustvo stečeno u inostranstvu koriste na ovim prostorima. U skladu sa tim SUPER GLASS doo u svom radu koristi, najsavremeniju opremu, mašine i sredstva, kao i sistem rada koji su prilagođeni visokim standardima zemalja Evropske Unije.

Na tržištu nudimo

  • Analiza postojećeg stanja održavanja higijene u kancelarijskom prostoru i objektima prodaje (anketa neposrednih korisnika usluga, snimanje stanja na terenu – nivo kvaliteta održavanja higijene, predlog optimizacije utrošenog radnog vremena u odnosu na dobijen kvalitet i sl.)
  • Analiza kadrovske strukture zaposlenih u sektoru održavanja higijene (higijeničarke, spremačice, kafe kuvarice, servirke i sl.)
  • Mogućnosti preuzimanja već zaposlenih radnika na poslovima održavanja i obuka istih, a sve u cilju smanjenja troškova uz povećanje nivoa kvaliteta usluge.
  • Mogućnost preuzimanja posla na nivou cele Srbije uz adekvatnu kontrolu monitoring centrale u Beogradu.

Na tržištu potražujemo

Imaju dobru logistiku i partnere i uvek su otvoreni za dobre ponude.