Rukovodilac službe finansija za tržište SAD

Beograd

O kompaniji poslodavca i opis posla

IKT kompanija koja na globalnim tržištima pruža napredne usluge u telekomunikacijama, i drugim industrijama. Organizacija od 800 ljudi brine o projektovanju, izgradnji, integraciji i drugim uslugama, omogućavajući klijentima da se fokusiraju na ono što im je važno i što je njihov osnovni posao. Napredovali su i razvijali svoje kompetencije kroz generacije sofisticiranih tehnologija i nastavljaju da to čine prateći potrebe i očekivanja korisnika. Efikasnost i performanse kontinuirano usavršavaju kroz automatizaciju i standardizaciju procesa.

Opis posla:

 • Upravljanje finansijskim timom, kreiranje i kontrola mesečnih i godišnjih finansijskih izveštaja
 • Priprema godišnjeg budžeta, pregled i procena troškova usluga i sektora prema predviđanjima budžeta
 • Upravljanje finansijskim procesima, uključujući godišnje finansijsko planiranje, postavljanje ciljeva i praćenje njihove implementacije
 • Izrada godišnjih i periodičnih cash flow planova, kontrola cas flow-a i održavanje likvidnosti i solventnosti preduzeća
 • Organizacija računovodstva, obračuna zarada, fakturisanja, poreskih prijava, evidencije osnovnih sredstava, zaliha materijala i robe
 • Izveštavanje (P&L, poverioci, dužnici, rad u toku) vlasnicima, najvišem rukovodstvu i drugim odeljenjima, sektorima ili menadžerima ili spoljnim subjektima (bankama, revizorima, poreskim organima)
 • Saradnja sa stranim konsultantima
 • Planiranje: budžet, prognoze, biznis planovi.
 • Komunikacija sa menadžerima projekta o profitabilnosti
 • Obrada isplate plata i provera plata u SAD, iz perspektive kontrolinga
 • Radno vreme: 13-21h

Uslovi

 • Iskustvo
  5-Godina
 • Rad na računaru
  Office
 • Obrazovanje
  Visoko

Dodatni uslovi neophodni za kandidata


  • Visoko stručna sprema ekonomskog usmerenja, smer računovodstvo i finansije

  • Znanje engleskog jezika (profesionalni nivo)

  • Iskustvo u upravljanju timovima

  • Najmanje 5 godina iskustva u oblasti finansija i kontrolinga

  • Iskustvo u industriji telekomunikacija ili IT industriji je prednost

  • Osoba koja brzo uči I prilagođava se, spremna za sticanje novih radnih iskustava

Uslovi koje nudi poslodavac


  • Mogućnost stručnog usavršavanja

  • Sportske aktivnosti

  • Bonusi za venčanje i rođenje deteta

  • Slobodan dan za roditelje đaka prvaka