REFERENT NABAVKE I UVOZA

Beograd

O kompaniji poslodavca i opis posla

 • Vrši nabavku robe za distribuciju od domaćih i INO dobavljača
 • Učestvuje u izradi plana nabavke
 • Optimizuje i prilagođava procese transporta, skladištenja, carinjenja uz predloge i ponude smanjenja troškova
 • Brine o stanju zaliha u VP skladištu i carinskom skladištu
 • Prati carinske zakone i međunarodne ugovore
 • Organizuje i realizuje transport carinske robe
 • Priprema i pribavlja kompletnu dokumentaciju za proces carinjenja
 • Komunicira i održava kontakte sa INO dobavljačima posredstvom logističke podrške po potrebi ili lično
 • Sarađuje sa eksternim partnerima u vezi sa procesom carinjenja i transporta (logistički partneri,inspekcijske službe,carinske ispostave…)
 • Ugovara tehničke, poslovne i transportne uslove kupovine u dogovoru sa višim menadžmentom/vlasnicima
 • Ugovara količine, rokove isporuke i načine plaćanja u dogovoru sa višim menadžmentom/vlasnicima
 • Vrši kompletan proces reklamacije nekvalitetne ili oštećene isporučene robe
 • Prati proces isporuke i provere isporučene robe
 • Izrađuje izveštaje o realizaciji nabavke na mesečnom, kvartalnom, šestomesečnom i godišnjem nivou
 • Obavlja druge poslove prema nalogu rukovodioca i višeg menadžmenta/vlasnika

Uslovi

 • Iskustvo
  2-Godine
 • Rad na računaru
  Office
 • Obrazovanje
  Srednje, Viša, Visoko

Dodatni uslovi neophodni za kandidata

 •  

  • Minimum V,VI,VII stepen stručne spreme

  • Minimum 2 godine radnog iskustva na istoj ili sličnoj poziciji

  • Znanje rada na računaru, MS Office paket, napredni nivo Excel-a.

  • Rad u Panteon programu

  • Fluentno znanje engleskog jezika (prednost)

  • Organizovanost i analitičnost

  • Sposobnost za rad u timu, fleksibilnost

  • Usmerenost ka ostvarenjima rezultata, proaktivnost

  • Sposobnost za rad pod pritiskom sa unapred određenim rokovima